Utveckla er parkering till en solcellspark!

----->

Om ni har en BRF eller en större parkeringsyta utan tak har ni en outnyttjad resurs! 

Vi kan leverera en lösning som utvecklar er parkeringsplats till en solcellspark och genererar el med ett ekonomistkt överskottför er verksamhet. Våra modulbaserade lösningar för Carports kan skräddarsys för just er yta.

Ni får dels tak och skydd på parkeringen över bilarna men framförallt ett ekonomiskt överskott / bidrag till er elkostnad! Med egen producerad grön el! Se exemplen nedan på en lösning för 10 och 20 parkeringsplatser.

Kontakta oss för en offert eller analys av vad det skulle innebära på eran parkeringsplats!

Vår Evolutionserie av Carports är byggda i ett modulsystem. Med detta kncept kan man välja en lösning med tex slutvägg på kortsidan och ev väggar på slutlångsidorna för 10 eller 20 platsers lösning. Man kan välja med eller utan förråd på varje plats. Oavsett kommer varje plats då generera elproduktion som kan säljas och bidra till elräkningen, användas till laddning av elbilar eller användas i bostäderna. Självklart kan det vara färre parkeringsplatser.

Se nedan exempel på hur det skulle kunna se ut samt överslagskalkyler på elproduktion och kostnad.

Kalkylexempel för 10 och 20 parkeringar

Med den flexibla modulära lösningen för våra Carports kan en anläggning skräddarsys avseende varje parkeringsplats.

Förutsättningarna varierar mellan olika platser och hur moduler sätts samman. Men översiktligt kan man säga att 10 parkeringsplaser kan generera över ca 55,000 kWh och 20 parkeringsplatser över ca 110,000 kWh per år.

Det är lätt att räkna ut att vid 1,5-3,5 Sek per kWh genererar t ex 10 platser ca 80,000 till 200,000 Sek och 20 platser kan generera elproduktion för ca 150,000 till ca 400,000 Sek / år.

En helt finansierad anläggning med 10 platser kostar ca 50,000 Sek om året och med 20 platser ca  90,000 Sek beroende på tillval. Förutom grön egenproducerad el som säkerställer delar av er elproduktion så kan det ekonomiska överskottet bli betydande. 

Man måste såklart räkna mer noggrant på läge, exakt anläggning med mera.

Kontakta oss idag för ett förslag och en offert!