Bygg ut modulärt

Carport evolutionlösningen för parkeringsytor är modulärt utbbygbar. Man kan välja med sidoväggar, med eller utan ändvägg eller med eller utan förråd.

Man kan sedan välja om det är för, 5, 10 eller 20 parkeringsytor o.s.v.

Vanligt är att man börjar och avslutar med sidoväggar, har en ändvägg innåt, med eller utan förråd och sedan det antal mellanmoduler som bara är "stolpar, bärlinor och tak".

Sedan levereras anpassat tak med optimerad yta för solceller och med helt integrerad solcellssystem till hela Carportsanläggningen.

Den färdiga lösning omvandlar en outnyttjad parkeringsyta till en solcelsspark som producerar mellan ca 4-6kWp per bilplats / parkering. Beroende på läge etc så storleksordningen 4-7,000 kWh per parkeringsplats och Evolution Carport. En tiobilarsparkering kan alltså uppnå uppemot 70,000 kWh per år. i Sänkt elkostand eller sannolikt ännu bättre såld el som tillskott till ekonomin. Med elpriser, med skatteavdrag och likande om 2-4 Sek per kWh som senaste åren är tillskottet betydande. Oavsett elpriset så producerar man alltid egen "grön" el via sin anläggning utan produktionskostnad löpande.

Dessutom får öppna parkeringar ett mervärde med Carport och tak för användarna som genererar el och pengar löpande.