Husdröm AB | Våra hus

Evolution - självförsörjande hus med Solpaneler och effektiva lösningar

Energieffektivt, kostnadseffektivt, miljövänligt, Lönsamt!

Våra hus i Evolutionserien är speciellt framtagna med miljö och energieffektiva lösningar. Med effektiva integrerade solcellslösningar och luftvärmepumpar minskar behovet av att köpa och tillföra energi. Faktum är att man för det mesta kommer producera mer el än man använder!

Vilket innebär att huset med elen som solcellerna producerar bidrar till driftsekonomin. I många fall kan driften av huset till och med bli noll kronor över året!

Med integrerade lösningar blir kostnaden för en solcellsanläggning med samma kapacitet väsentligt lägre än en eftermonterad. Kvaliteten och designen är bättre då allt är anpassat för huset från ritbordet. 

Med förbränningstoalett som tillval förenklas och miljöanpassas även avloppsfrågan. Se exempel på Evolution hus nedan. Kombinerat med en av våra Carports i Evolutionserien bidrar den egna elproduktionen ännu bättre till driftsekonomin!

Evolution Sadel

Storlek: 30 kvm
Mått: B4,10   L,7,31   H4,00

Evolution pulpet

Storlek: 30 kvm
Mått: B4,10   L,7,31   H4,00